Casino Bonus Toppen .com

Roulette

Det allra första roulettehjulet uppfanns av fransmannen Blaise Pascal redan på 1600-talet. Roulette uppfanns kanske mest av en slump då det Pascal egentligen försökte uppfinna var en evighetsmaskin. I sin nuvarande form har emellertid roulette spelats i Frankrike sedan slutet av 1700-talet och tros vara en mix av flera olika spel som bland annat det brittiska hjulspelet Roly-Poly, det italienska brädspelet Hoca och det då redan existerande franska bordsspelet Roulette. Det ursprungliga roulettehjulet hade 36 numrerade fack i rött och svart samt två gröna fack som tillhörde ”huset” – 0 och 00. På 1800-talet introducerade två franska bröder, François och Louis Blanc, ett nytt roulettehjul med endast en nolla som snabbt blev populärt i Europa. I USA använder man dock fortfarande hjulet med dubbelnolla varför denna version numera kallas amerikansk Roulette.

Här kan du spela Roulette

[bonustable num=3 type=’Casino’ orderby=’_as_rating’ sort=’desc’ ]

 

Spelregler

Dealern snurrar roulettehjulet åt ett håll och släpper sedan ner en kula i utkanten av hjulet så att denna rullar i motsatt riktning. För att vinna gäller det att ha satsat på den färg och/eller nummer som kulan stannar på. Spelplanen består av ett rutnät av numrerade fält som motsvarar de som finns på roulettehjulet. Det är här man placerar sina satsningar i form av spelmarker. Utanför rutnätet finns ytterligare fält avsedda för satsningar på exempelvis udda eller jämna nummer.

Dealern talar om när inga mer insatser accepteras – antingen före eller efter det att hjulet börjat snurra men vanligtvis innan kulan släpps ner. När kulan stannar annonserar dealern vilket nummer och vilken färg som vunnit och ställer en så kallad dolly på det vinnande numret på spelplanen. Dealern tar därefter bort de marker som inte vunnit och delar ut eventuella vinstmarker. När dealern avlägsnar dollyn från spelplanen kan vinnarna ta sina marker och nästa spel kan börja.

Det finns en mängd olika sätt att satsa på i Roulette och utbetalningen baseras på hur sannolikt det är att just den satsningen slår in. Ju lägre sannolikhet desto högre utbetalning.

Inside bets – satsningar inom ”rutnätet”
•Enkelnummer – satsning på ett enskilt nummer. Betalar 35 gånger insatsen.
•Två nummer – satsning på två intilliggande nummer. Markerna placeras på linjen mellan dem. Betalar 17 gånger insatsen.
•Hörn – satsning på fyra nummer som delar linjekorsning. Markerna placeras mitt på korset. Betalar 8 gånger insatsen.
•Rad – satsning på tre nummer som ligger horisontellt i rad. Markerna placeras på den yttersta linjen till den yttersta sifferrutan i raden. Betalar 11 gånger insatsen.
•Rad med nolla – satsning på en rad som innehåller 0 eller 00. Markerna placeras där nollans ruta delar linjekors med de två andra numren som ska vara med i raden. Betalar 11 gånger insatsen.
•Dubbelrad – satsning på två intilliggande horisontella rader. Markerna läggs där mittlinjen mellan raderna möter ytterlinjen på rutnätet. Betalar 5 gånger insatsen.

Outside Bets – satsningar utanför det numrerade rutnätet
•Röd/Svart – satsning på svart eller rött. Markerna läggs i fältet som motsvarar den önskade färgen. Betalar 1 gång insatsen d v s utöver den ursprungliga insatsen som spelaren givetvis får tillbaka vid vinst.
•Udda/Jämt – satsning på udda eller jämna nummer. Markerna placeras i motsvarande fält på spelplanen. Betalar 1 gång insatsen.
•Låg/Hög – satsning på låga nummer (1-18) eller höga nummer (19-36). Markerna placeras i fältet märkt ”low” respektive ”high”. Betalar 1 gång insatsen.
•Dussin – satsning på tolv sammanhängande nummer. Markerna placeras i fältet ”1:st dozen” för 1-12, ”2:nd dozen” för 13-24, eller ”3:rd dozen” för 25-36. Betalar 2 gånger insatsen.
•Kolonn – satsning på en hel vertikal kolumn med nummer. Markerna läggs i fältet ”2 to 1” under den valda kolumnen. Betalar 2 gånger insatsen.

Somliga roulettebord har även mer avancerade satsningsalternativ men dessa är de vanligaste.