Casino Bonus Toppen .com

Craps

Craps spelas med två tärningar och den som kastar tärningarna kallas ”shooter”. Spelet går ut på att satsa för eller emot shootern, d v s om man tror att han kommer att vinna eller förlora. Shootern kan även satsa på utgången av sitt eget kast.

Shooterns första kast kallas ”come out roll”. Får han sammanlagt 7 eller 11 vinner han direkt. Får han 2, 3 eller 12 blir det ”craps” och spelet är slut.

Om shootern däremot får 4, 5, 6, 8, 9 eller 10 vid sitt come out roll har han etablerat en ”point” – och då börjar det verkliga spelet. Dealern märker då ut pointnumret på spelplanen och shootern fortsätter kasta tärningarna med målet att återigen få samma summa som pointen – innan han får 7. Får han 7 innan pointen dyker upp igen blir det ”out seven” och han förlorar. Det är bara pointen och 7 som kan avsluta spelet, så shootern fortsätter helt enkelt kasta tills någon av dem dyker upp.

När det gäller satsningarna är Craps inte fullt lika simpelt. Det gäller som sagt att satsa för eller emot shootern, men det finns en mängd olika sätt att göra det på, liksom ett flertal sidobet som kan läggas på utgången av ”mellankasten”. Om man satsar på att shootern ska vinna kallas det ”rätt”, satsar man på att han ska förlora kallas det ”fel”. Därmed inte sagt att endera satsning är rätt eller fel.

Här kan du spela Craps

[bonustable num=3 type=’Casino’ orderby=’_as_rating’ sort=’desc’ ]

 

Spelplan och satsningar

Pass line – här lägger man sin insats om man tror att shootern kommer att vinna. Kastar shootern 7 eller 11 på sitt come out roll, eller om han får pointnumret innan 7 under spelets gång, vinner man en gång insatsen.

Don’t Pass – här lägger man sin insats om man tror att shootern kommer att förlora. Får shootern 2 eller 3 på sitt come out roll, eller om 7 kommer upp innan pointnumret under spelets gång, vinner man en gång insatsen. Får shootern 12 på sitt come out roll går endast insatsen tillbaka till spelaren.

Come/Don’t come – dessa fält är till för spelare som ansluter efter att shootern har etablerat en point och spelet redan har börjat. Satsningarna och vinsterna fungerar på samma sätt som vid pass och don’t pass. Skillnaden är att det kast som närmast följer lagd insats på come eller don’t come gäller som come out roll för den specifika satsningen. Därmed gäller samma regler som vid ”det riktiga” come out-kastet och man vinner/förlorar enligt samma princip. Om shootern inte får 7, 11 eller craps (2, 3 eller 12) fungerar kastsumman istället som point för denna satsning. För att vinna på en come-satsning måste man alltså få upp denna point innan 7 dyker upp.

Odds

Den som har lagt en satsning kan även lägga ett sidobet baserat på sannolikheten att shootern får eller inte får pointen innan 7 dyker upp.

Odds vid rätta satsningar (Pass/come)
Om pointen är 4, 5, 9 eller 10 kan spelaren satsa tre gånger sin pass- eller come-insats. Är pointen 6 eller 8 är högsta satsningen 4,5 gånger den ursprungliga satsningen.

Vid vinst på ”rätt” satsningar blir utbetalningen:
• 2:1 om pointen är 4 eller 10
• 3:2 om pointen är 5 eller 9
• 6:5 om pointen är 6 eller 8

Odds vid ”fel” satsningar (Don’t pass/Don’t come)
Om pointen är 4 eller 10 kan spelaren satsa sex gånger sin don’t pass- eller don’t come-insats. Är pointen 5 eller 9 är högsta satsningen 4,5 gånger den ursprungliga satsningen och om pointen är 6 eller 8 kan spelaren satsa högst 3,6 gånger den ordinarie insatsen.

Vid vinst på ”fel” satsningar blir utbetalningen:
• 1:2 om pointen är 4 eller 10
• 2:3 om pointen är 5 eller 9
• 5:6 om pointen är 6 eller 8

Övriga satsningar
Place bet/Lose bet – satsning på att shootern ska/inte ska få upp ett specifikt nummer innan 7.

Field – satsning på att 2, 3, 4, 9, 10 eller 12 ska komma upp vid nästa kast.

Big 6 och Big 8 – satsning på att 6 eller 8 ska komma upp innan 7 kastas.

Number – satsning på att ett speciellt nummer ska komma upp vid nästa kast. Insatsen kan läggas på numren 2, 3, 7, 11 eller 12 alternativt i fältet ”Any Craps”, som motsvarar 2, 3 och 12.

Hard way – satsning på att 4, 6, 8 eller 10 ska komma upp i form av ett par, d v s två 4:or för 8. För att ge vinst måste detta ske innan shootern får 7 eller numret kommer upp på något annat sätt än som ett par.

C-E (Craps-Eleven) – satsning på att 2, 3, 11 eller 12 ska komma upp vid nästa kast.